Política de privacitat

GIBOBS, S.L., (abans HIPOTECA PRIMER SL i d’ara endavant, GIBOBS) conforme a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web www.gibobs.com (d’ara endavant, la Pàgina) la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament en accedir al seu web.

L’Usuari, en proporcionar a GIBOBS les seves dades de caràcter personal a través dels formularis electrònics de la Web, i de la seva app, consent expressament que GIBOBS pugui tractar aquestes dades en els termes d’aquesta clàusula de Política de Privacitat i Protecció de Dades i per als fins aquí expressats. Igualment l’Usuari, en cas de formalitzar el Contracte d’Intermediació amb GIBOBS, consent que les trucades telefòniques que li efectuïn els agents puguin ser gravades. Amb la finalitat d’obtenir la necessària informació i de prestar correctament el servei d’assessorament per part dels agents de GIBOBS, cal fer trucades telefòniques a l’Usuari, que en ocasions podran ser gravades. En acceptar l’Usuari tant el contingut de la present Política de Privadesa com el del Contracte d’Intermediació, està prestant el seu consentiment que es puguin efectuar aquests enregistraments de trucades.

GIBOBS posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina, que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Seran cancel·lats quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a aquesta finalitat o quan ho sol·liciti el titular en l’exercici del seu dret de supressió.

GIBOBS manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades.

Les dades personals facilitades i s’utilitzaran d’acord amb la següent informació.

Quines dades de caràcter personal recaptem i per a què els utilitzem?

  • Dades recaptades de manera directa: per l’emplenament voluntari del formulari de contacte i interacció en les nostres Xarxes socials.
  • Dades recaptades de manera indirecta mitjançant l’ús de cookies: per a estadístiques, per a analitzar l’ús que es realitza de la nostra Pàgina i facilitar serveis de valor afegit com el mapa d’ubicació de les nostres oficines.

En la taula que li vam mostrar a continuació trobarà informació més detallada sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, incloent-se els següents epígrafs:

  • Finalitats principals: S’identifica que finalitat necessitem recollir les seves dades, és a dir, perquè tractem la seva informació.
  • Legitimació: Es detalla el motiu que ens habilita per a poder tractar les seves dades.
  • Terminis de conservació: S’identifica el termini concret de conservació o els criteris que determinen aquest període.
  • Destinataris: Identifiquem, en el seu cas, amb qui compartirem les seves dades de manera legítima.
  • Drets dels interessats: L’informem sobre els drets que li assisteixen com a interessat en el tractament de les seves dades de caràcter personal.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsible pel tractament

Nom de la companyia: GIBOBS, S.L. 

NIF: B88226725

Adreça: Calle Las Norias, 92 Edificio Nuestra Señora del Pilar 28221, Majadahonda, Madrid

Telèfon: 91 134 43 59

Correu electrònic:  info@gibobs.com 

Propòsits

Tramitar la seva alta com a usuari en la plataforma per a permetre-li l’accés als serveis en ella oferts. Enviament de comunicacions comercials i butlletí de notícies, expressament sol·licitats. Calcular les diferents opcions d’hipoteca i facilitar-li la informació completa relativa a terminis, interessos, etc, tal com es descriu en el contracte d’intermediació. Amb la finalitat de recaptar la necessària informació i de prestar correctament el servei d’assessorament i per a donar compliment a obligacions legals, s’han d’efectuar trucades telefòniques a l’usuari, que a vegades podran ser gravades. Amb la finalitat de demanar informació del servei prestat, de vegades es podran enviar enquestes de qualitat.

Cookies: mantenir l’entrada d’usuari registrat, la validesa del carro de la compra, proporcionar estadístiques associades a l’ús de la pàgina, la ubicació de les nostres oficines i els sistemes anti-spam (captcha)

Legitimació i conservació

La base per al tractament de les dades és el consentiment prestat per l’usuari i, en el seu cas, marcar la casella d’acceptació d’enviaments comercials i publicitaris. L’enregistrament de crides es realitza a l’empara del desenvolupament de la relació contractual (contracte d’intermediació). Les dades per al càlcul de la hipoteca i, en el seu cas, els enregistraments realitzats, es conservaran fins que se de per finalitzada l’operació, bé perquè es porti a terme o bé perquè l’usuari decideixi no realitzar-la amb nosaltres.

Els camps del formulari de contacte marcats amb un asterisc () tenen la consideració de camps necessaris per a gestionar l’objecte d’aquest. De no facilitar-los, no serà possible atendre la seva sol·licitud

Consulti la nostra política de cookies per a obtenir informació sobre les cookies necessàries per al funcionament de la web

Les dades de contacte es conservaran durant el temps necessari per a atendre la seva consulta i no se sol·liciti la seva supressió.

Consulti la nostra Política de Cookies per a identificar la vigència de cada cookie.

Les dades associades a la seva interacció en els perfils corporatius de xarxes socials es conservaran durant el termini que vostè habiliti en aquesta xarxa social a les seves publicacions

Destinataris de cessions i transferències internacionals 

No s’han previst cessions de les vostres dades a tercers. No estan previstes cessions ni transferències internacionals de dades. En cas de contractació, se us facilitarà informació addicional sobre les comunicacions de dades, principalment a entitats financeres (a través del contracte d’intermediació), notaris i empreses de cancel·lació d’hipoteques (exclusivament per a aquells usuaris que estiguin interessats en el servei de cancel·lació de hipoteques).

Fem ús dels “Serveis en línia per a empreses” de MICROSOFT CORPORATION amb eines com a Office 365, Azure, constituint el seu ús una transferència internacional de dades autoritzada per l’AEPD: TU-00032-2014_Resolucion-de-data-09-05-2014.

Responsables de serveis d’analítica web: La Pàgina té habilitats els serveis de Google Analytics prestats per Google LLC. La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquesta eina implica la transferència internacional de dades, de tipus analític i tècnic en relació amb la Pàgina

Titulars de xarxes socials: GIBOBS, S.L. utilitza xarxes socials. La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquests perfils o eines implica la transferència internacional de dades (de tipus analític i tècnic) als servidors de la xarxa social.

Drets dels interessats

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit a l’adreça indicada anteriorment.

Els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat.

Els interessats tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es).

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a la Companyia.

La Companyia adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. 

La Pàgina disposa del Certificat SSL (Secure Socket Layer), amb la finalitat de garantir la seguretat en la transmissió de dades entre el seu navegador i la nostra Pàgina.

El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada, que asseguren que només sigui intel·ligible per al dispositiu de l’usuari i el de la Pàgina. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

  • Que l’usuari està comunicant les seves dades al centre servidor de la Pàgina i no a qualsevol altre
  • Que entre l’usuari i la Pàgina les dades es transmeten xifratges, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

Per a verificar que es troba en un entorn segur, el Client ha de revisar que l’adreça de la Pàgina de verificació comenci per https:// També pot identificar la Pàgina com a segura quan aparegui la icona d’un cadenat en la barra de direcció del seu navegador. Finalment, també pot verificar la presència del certificat SSL comprovant les propietats de la Pàgina en el seu navegador, per a això haurà de consultar les característiques d’aquest. Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privacitat i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de manera oportuna, podent la Companyia agregar, modificar o eliminar aquesta política de privacitat quan ho estimi necessari.  Última actualització: 15 de Setembre de 2020.