Pla Amigobs termes i condicions

1- Els presents termes i condicions regulen el “PLA AMIGOBS” ofert als usuaris de la pàgina web www.gibobs.com i la app.gibobs.com (en endavant, “la Plataforma”) titularitat de GIBOBS, SL, amb NIF B88226725, i adreça en Carrer Les Norias, 92 Edifici Mare de Déu del Pilar 28221, Majadahonda, Madrid, contacte: info@gibobs.com. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid amb les següents dades: Tom 38.313, Foli 72, Full M-681.686, Inscripció nº1.

2- Únicament els usuaris de la Plataforma que hagin acceptat l’Avís Legal i Condicions d’Ús de la mateixa, així com la resta de documentació exigida per la seva alta i registre, podran accedir a el “PLA AMIGOBS”. En cas de no acceptar els presents termes i condicions, l’usuari s’haurà d’abstenir d’accedir i / o utilitzar el “PLA AMIGOBS”.

3- Qualsevol usuari de la Plataforma pot accedir a l’apartat del “Pla Amigobs” publicat a la mateixa. En aquest apartat, l’Usuari podrà convidar a qualsevol dels seus amics a registrar-se a la Plataforma.

4- La metodologia per convidar els seus amics és a través d’un correu electrònic. L’Usuari facilitarà la direcció de l’e-mail del l’amic o els amics ( “l’Amic” o “els Amics”) als quals vol convidar, i GIBOBS enviarà el correu a aquesta adreça perquè puguin accedir a la Plataforma. Aquest correu electrònic donarà accés a l’Amic o els Amics a la Plataforma, on hauran de registrar-se, al seu torn, com a usuaris i podran començar el procés perquè GIBOBS els ajudi a trobar la millor hipoteca.

5- Cada usuari pot convidar a un màxim de deu (10) amics, rebent un import de cinquanta (50) euros per cada amic, de manera que el màxim import que podria arribar a aconseguir cada usuari és de 500 €.

5.1- PLA AMIGOBS ANIVERSARI. Durant el mes de maig 2023 amb motiu del segon aniversari de gibobs, des del 12 de maig fins al 31 de maig de 2023, es modifica l’import del premi de 50€ a 100€ per a totes aquelles hipoteques signades els usuaris de les quals s’hagin registrat a través del Pla Amigobs durant aquest període de temps. La resta de condicions es manté igual, només canviem l’import a 100€. A partir del 01 de juny de 2023 es tornarà a mantenir en 50€.

6- L’Amic o els Amics que signi / n una hipoteca després de registrar-vos a la Plataforma, rebrà / n cinquanta (50) euros. Únicament s’accedirà als cinquanta (50) euros si, després de rebre les ofertes dels assessors de la Plataforma, opta per una d’elles i arriba fins al moment de la signatura. L’ingrés en el compte indicat per part de l’Amic es farà, un cop confirmada la signatura de la hipoteca a través de la Plataforma, en un termini màxim de quinze (15) dies des que tingui lloc la mateixa.

7- El “PLA AMIGOBS” s’aplica tant a noves hipoteques com a subrogacions, és a dir, per a aquells usuaris que vulguin millorar les condicions que els ofereix el seu banc. En aquest cas, ia tal i com s’indica en l’Avís Legal de la Plataforma, l’Amic / dels Amics hauran de pagar els cinquanta (50) euros de dipòsit reemborsable perquè els assessors comencin a estudiar la seva operació.

8- L’import que rebi l’Usuari i / o l’Amic com a conseqüència del “PLA AMIGOBS” (regal de diners en metàl·lic) serà considerat com a guany patrimonial a l’efecte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), de manera que GIBOBS no procedirà a realitzar retenció respecte a aquests guanys.