Pla Amigobs termes i condicions

1- Els presents termes i condicions regulen el “PLA AMIGOBS” ofert als usuaris de la pàgina web www.gibobs.com i la app.gibobs.com (en endavant, “la Plataforma”) titularitat de GIBOBS, SL, amb NIF B88226725, i adreça en Carrer Les Norias, 92 Edifici Mare de Déu del Pilar 28221, Majadahonda, Madrid, contacte: info@gibobs.com. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid amb les següents dades: Tom 38.313, Foli 72, Full M-681.686, Inscripció nº1.

2- Únicament els usuaris de la Plataforma que hagin acceptat l’Avís Legal i Condicions d’Ús de la mateixa, així com la resta de documentació exigida per la seva alta i registre, podran accedir a el “PLA AMIGOBS”. En cas de no acceptar els presents termes i condicions, l’usuari s’haurà d’abstenir d’accedir i / o utilitzar el “PLA AMIGOBS”.

3- Qualsevol usuari de la Plataforma pot accedir a l’apartat del “Pla Amigobs” publicat a la mateixa. En aquest apartat, l’Usuari podrà convidar a qualsevol dels seus amics a registrar-se a la Plataforma.

4- La metodologia per convidar els seus amics és a través d’un correu electrònic. L’Usuari facilitarà la direcció de l’e-mail del l’amic o els amics ( “l’Amic” o “els Amics”) als quals vol convidar, i GIBOBS enviarà el correu a aquesta adreça perquè puguin accedir a la Plataforma. Aquest correu electrònic donarà accés a l’Amic o els Amics a la Plataforma, on hauran de registrar-se, al seu torn, com a usuaris i podran començar el procés perquè GIBOBS els ajudi a trobar la millor hipoteca.

5- Cada usuari pot convidar a un màxim de deu (10) amics, rebent un import de cinquanta (50) euros per cada amic, de manera que el màxim import que podria arribar a aconseguir cada usuari és de 500 €.

5.1- Des del 22 de febrer fins al 31 de març de 2024, es modifica l’import del premi de 50€ a 100€ per a totes aquelles hipoteques signades els usuaris de les quals s’hagin registrat a través del Pla Amigobs durant aquest període de temps. La resta de condicions es manté igual, només canviem l’import a 100€. A partir del 01 de abril de 2024 es tornarà a mantenir en 50€.

6- L’Amic o els Amics que signi / n una hipoteca després de registrar-vos a la Plataforma, rebrà / n cinquanta (50) euros. Únicament s’accedirà als cinquanta (50) euros si, després de rebre les ofertes dels assessors de la Plataforma, opta per una d’elles i arriba fins al moment de la signatura. L’ingrés en el compte indicat per part de l’Amic es farà, un cop confirmada la signatura de la hipoteca a través de la Plataforma, en un termini màxim de quinze (15) dies des que tingui lloc la mateixa.

7- El “PLA AMIGOBS” s’aplica tant a noves hipoteques com a subrogacions, és a dir, per a aquells usuaris que vulguin millorar les condicions que els ofereix el seu banc. En aquest cas, ia tal i com s’indica en l’Avís Legal de la Plataforma, l’Amic / dels Amics hauran de pagar els cinquanta (50) euros de dipòsit reemborsable perquè els assessors comencin a estudiar la seva operació.

8- L’import que rebi l’Usuari i / o l’Amic com a conseqüència del “PLA AMIGOBS” (regal de diners en metàl·lic) serà considerat com a guany patrimonial a l’efecte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), de manera que GIBOBS no procedirà a realitzar retenció respecte a aquests guanys.